Bạn đang thực hiện nhiệm vụ.
Chúng tôi muốn giúp bạn!

Giảm 50% mãi mãi - chỉ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận!

Giải pháp hiệu quả nhất để hỗ trợ nhiệm vụ của bạn.

Cho dù mục đích của bạn là để thúc đẩy thành viên, tăng đóng góp hay nâng cao nhận thức, GetResponse là giải pháp phù hợp cho bạn. Với công cụ tiếp thị qua email cải tiến của chúng tôi, bạn sẽ tiếp cận các đối tượng khách hàng mới và tạo động lực cho những người ủng hộ tham gia thường xuyên hơn, với ít tác động đến ngân sách của bạn hơn.

Với GetResponse bạn có thể:

  • Tạo các bản tin hấp dẫn bằng cách sử dụng hơn 500 mẫu.
  • Tăng khách hàng của bạn với tích hợp phương tiện xã hội.
  • Gắn kết với nội dung video và đa phương tiện.
  • Dễ dàng phân khúc khách hàng mục tiêu thành các nhóm duy nhất.
  • Khảo sát các thành viên để đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn.