Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Mẫu bản tin dành cho Chăm sóc sức khỏe

Từ chăm sóc y tế gia đình cho đến nha khoa và phẫu thuật thẩm mỹ, trọng tâm của bạn là bệnh nhân không phải việc tiếp thị. Hãy để tiếp thị qua email GetResponse chăm sóc các nhu cầu về thay đổi của bạn!

Một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng GetResponse để phát triển doanh nghiệp của mình:

  • Giáo dục và truyền cảm hứng với các mẫu về chăm sóc sức khỏe, hơn 1000 ảnh iStock MIỄN PHÍ và lên đến 1GB phương tiện yêu thích của bạn.
  • Thu thập dữ liệu về nhu cầu chăm sóc sức khỏe khách hàng, xếp hạng chất lượng dịch vụ và xây dựng hồ sơ với các biểu mẫu web đơn giản, tùy chỉnh và các cuộc khảo sát trực tuyến MIỄN PHÍ.
  • Sử dụng thư trả lời tự động để đảm bảo các bệnh nhân xuất hiện trong các buổi khám sàng lọc quan trọng, kiểm tra định kỳ hoặc điều trị theo lịch trình. Xoa dịu lo lắng với các mẫu hấp dẫn.
  • Tăng niềm tin - và các cuộc hẹn - bằng cách phân khúc danh bạ và thư của bạn dựa trên nhân khẩu học, địa điểm, chuyên ngành hoặc các mối quan tâm về chăm sóc sức khỏe.
  • Bạn không chắc về cách tiếp cận của mình? Bạn có thể kiểm tra phân tách đến 5 phiên bản tiêu đề, thiết kế và nội dung để bạn có thể gửi đúng thông điệp đến đúng người.
  • Với dịch vụ hỗ trợ khách hàng 5 sao và khả năng truyền tải đến 99% của GetResponse, thư của bạn sẽ đến được hộp thư của bệnh nhân − vì vậy bạn có thể tập trung chăm sóc họ.
Tham gia cuộc cách
mạng thiết kế email!

Bạn đang muốn tìm thêm các công cụ để phát triển công việc kinh doanh của mình?

Duyệt tất cả tính năng
newsletter template