• Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và cải thiện lòng trung thành của khách hàng.
  • Tạo các trang Cảm ơn có các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch.
  • Chọn từ một loạt các mẫu trang đích rộng lớn và ảnh iStock miễn phí.
  • Tinh chỉnh đồ họa với công cụ chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng, sau đó xuất bản với một nhấp chuột.
  • Đưa người dùng đến trang của bạn và đo lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.
  • Tích hợp trang đích với trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM
landing page template