• Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và cải thiện lòng trung thành của khách hàng.
  • Tạo các trang Cảm ơn có các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch.
  • Chọn từ một loạt các mẫu trang đích rộng lớn và ảnh iStock miễn phí.
  • Tinh chỉnh đồ họa với công cụ chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng, sau đó xuất bản với một nhấp chuột.
  • Đưa người dùng đến trang của bạn và đo lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.
  • Tích hợp trang đích với trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn.

Thiết kế các trang đích có khả năng chuyển đổi - trong vài phút.

Duyệt tất cả tính năng

Danh sách các tính năng của GetResponse