• Sử dụng Trình tạo mã QR của chúng tôi, được tích hợp đầy đủ với tài khoản GetResponse của bạn.
  • Chọn mẫu trang đích được thiết kế cho loại khuyến mại cụ thể của bạn.
  • Thích ứng với các yếu tố trực quan và lựa chọn từ hơn 1000 ảnh iStock miễn phí.
  • Sử dụng chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng để tạo trang đích, sau đó xuất bản trang đích với một cú nhấp chuột.
  • Thử nghiệm các bố cục khác nhau và đo tỷ lệ chuyển đổi.
  • Sử dụng các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch để thu hút các khách hàng tiềm năng giá trị.
  • Tích hợp trang đích với trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn một cách tự động.

Thiết kế các trang đích có khả năng chuyển đổi - trong vài phút.

Duyệt tất cả tính năng

Danh sách các tính năng của GetResponse