Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Quản lý nhiều người dùng

Hệ thống quản lý nhóm để kiểm soát truy cập người dùng và giám sát chiến dịch nâng cao.

Bạn có làm việc cho nhiều khách hàng không? Bạn có yêu cầu đội ngũ tiếp thị làm việc trên các khía cạnh khác nhau của chiến dịch email của bạn không? Bạn có đang cộng tác với các nhà thiết kế và người viết lời quảng cáo tự do không?

Chúng tôi giúp việc cộng tác trở nên dễ dàng và giúp các công ty thuộc mọi quy mô
kiểm soát đầy đủ đối với các dự án tiếp thị qua email của họ.

Truy cập nhiều người dùng

Bạn có quản lý một đội ngũ cộng tác viên, làm việc từ xa từ các địa điểm khác nhau không?

Cho họ quyền truy cập nhanh vào tài khoản GetResponse của bạn với thông tin đăng nhập cá nhân của họ để dễ dàng quản lý và giám sát quy trình làm việc của dự án. Bạn có thể thêm nhiều người sử dụng như bạn muốn, mỗi người có một bộ quyền và cấp độ truy cập duy nhất.

Kiểm soát quảng bá

Bạn có muốn có tiếng nói cuối cùng trong việc phân phối bản tin của mình không?

Với tiện ích bổ sung nhiều người dùng, quá trình kiểm duyệt được tự động hóa. Yêu cầu cấp quyền sẽ được gửi thẳng đến hộp thư của người ra quyết định và chỉ khi họ nhấp chuột mới có thể xuất bản email, cho bạn sự chắc chắn rằng không có email nào được gửi đi mà không được phê duyệt.

Quản lý vai trò người dùng

Bạn có muốn các thành viên cụ thể để thiết kế và những người khác chỉ để xác minh những quảng cáo đó không?

Mỗi người sử dụng tài khoản có thể được trao một vai trò cụ thể phù hợp nhất với chức năng và trách nhiệm của họ trong dự án. Bạn có thể chọn từ một số vai trò đã được định nghĩa trước hoặc tạo các vai trò tùy chỉnh dựa vào nhu cầu của bạn, mỗi vai trò có một bộ các quyền duy nhất sẽ xác định mức độ truy cập của họ (ví dụ: quyền chỉ đọc).

Quản trị viên

Có thể làm mọi thứ: quản lý danh bạ liên lạc, gửi email hoặc thêm người dùng mới.

Nhân viên thiết kế

Tạo và cập nhật mẫu, quản lý đa phương tiện, nhưng không được gửi.

Quản trị viên chăm sóc khách hàng

Được ủy quyền để quản lý các chiến dịch và khách hàng tiềm năng, để hỗ trợ khách hàng.

Người quản lý tiếp thị

Phê duyệt các chiến dịch để gửi đi, sau đó xem và phân tích báo cáo.

Và trên tất cả - khi nhu cầu của bạn tăng, Nhiều người dùng có thể phát triển cùng với bạn.

Được kiểm soát đầy đủ trên quy trình làm việc của nhóm.

Duyệt tất cả tính năng