Chia sẻ trên mạng xã hội

Nút chia sẻ trên mạng xã hội

  • Thêm nút chia sẻ vào email của bạn trong vài giây.
  • Khuyến khích chia sẻ và tăng gắn kết.
  • Nhân lên khả năng tiếp cận email của bạn.

Phân tích chia sẻ qua mạng xã hội

  • Theo dõi phản ứng đối với email của bạn.
  • Đo các lượt thích, đăng (lại) trên tweet và các góp ý.
  • So sánh kết quả qua các kênh khác nhau.

Tham gia cuộc cách mạng chia sẻ trên mạng xã hội!

Duyệt tất cả tính năng

Danh sách các tính năng của GetResponse