Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

 • sử dụng ít nhất 6 ký tự
 • trộn chữ và số
 • trộn chữ viết thường và viết hoa
 • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Studio đa phương tiện

Ngoài văn bản, còn cần nhiều hơn các tài nguyên để tương tác với các liên lạc của bạn.
Mang đến cho email của bạn, trang đích và biểu mẫu sức thu hút
với các tập tin đa phương tiện hấp dẫn và thú vị.

Trung tâm đa phương tiện toàn diện của bạn

Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần để tạo các tài liệu tiếp thị có
nội dung phong phú, cuốn hút tại một nơi - đó chính là tài khoản GetResponse của bạn.

 • Tải tập tin lên từ máy tính của bạn.

 • Tạo thư viện ảnh của riêng bạn.

 • Lưu trữ tất cả tài nguyên đa phương tiện của bạn ở một nơi
  (lên tới 1GB).

 • Sử dụng hơn 1000 ảnh từ thư viện ảnh iStockphoto miễn phí.

 • Tạo mã QR.

 • Lưu trữ tài liệu
  bạn muốn chia sẻ
  với các liên lạc của mình.

Thoải mái đưa vào các nội dung đa phương tiện trên trang đích, trong bản tin và biểu mẫu.

Thoải mái đưa vào các nội dung đa phương tiện trên trang đích, trong bản tin và biểu mẫu.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Duyệt tất cả tính năng
Danh sách các tính năng của GetResponse