Tính điểm và Gắn thẻ

Bồi dưỡng mối quan hệ với khách hàng của bạn

GetResponse giới thiệu tính năng Tính điểm và Gắn thẻ như một phần quy trình Tự động tiếp thị để giúp bạn tìm hiểu khách hàng của mình và phân tích thói quen cũng như sở thích của họ. Khi được sử dụng riêng, công cụ này có thể giúp bạn phân khúc khách hàng hoặc theo dõi hoạt động của họ. Tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp, công cụ này cho phép bạn tạo hồ sơ khách hàng hoàn hảo và quy trình làm việc tự động được điều chỉnh thực sự phù hợp.

Tính điểm và Gắn thẻ

Tính điểm

Với công cụ tính điểm cho người đăng ký của GetResponse, bạn có thể theo dõi và đánh giá hành động của khách hàng, đồng thời sử dụng thông tin chi tiết bạn thu thập được để đo lường giá trị của cơ sở dữ liệu.

 • Tạo hồ sơ người đăng ký cá nhân.

 • Cộng hoặc trừ điểm dựa trên hành vi của người dùng.

 • Gán số điểm bất kỳ cho hoạt động được chọn bất kỳ.

 • Áp dụng điểm cho hồ sơ người đăng ký bằng cách sử dụng API.

 • Tính số lượt mở, lượt nhấp và nhiều tác vụ khác của người dùng.

 • Sử dụng điểm khách hàng cá nhân để tạo quy trình làm việc tự động được cá nhân hóa.

 • Đánh giá giá trị của người đăng ký dựa trên điểm
  của họ.

 • Xây dựng chương trình tặng thưởng cho khách hàng có giá trị nhất của bạn.

 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để giúp bạn xác định các khách hàng từ chối.

 • Đặt lại điểm khách hàng bất kỳ lúc nào để bắt đầu lại.

Gắn thẻ

Công cụ gắn thẻ của GetResponse cho phép bạn thêm nhãn cho từng người đăng ký của bạn. Xây dựng hoạt động giao tiếp được cá nhân hóa và có liên quan bằng cơ sở dữ liệu của bạn.

 • Gán số lượng thẻ không giới hạn cho từng người đăng ký.

 • Gán hoặc xóa thẻ dựa trên hành động của khách hàng.

 • Tìm kiếm và phân khúc các liên lạc được gắn thẻ để tạo chiến dịch nhắm mục tiêu.

 • Thiết kế quy trình làm việc tự động bằng cách sử dụng thẻ để kích hoạt các tác vụ theo dõi cụ thể.

 • Phân tích thẻ của từng khách hàng và theo dõi hoạt động của họ.

 • Gán thẻ bằng API.

 • Xóa thẻ thủ công hoặc tự động dựa trên tiêu chí bạn chọn.

 • Xóa thẻ bất kỳ lúc nào để bắt đầu lại.

 • Sử dụng công cụ gắn thẻ để tạo trải nghiệm thương hiệu trực tiếp.

Chỉ có 11.80% các nhà tiếp thị sử dụng công cụ tính điểm khách hàng tiềm năng. Bạn chắc chắn nên là một trong số họ – bằng các thẻ người dùng và điểm người dùng, bạn có thể gửi đi những email được nhắm mục tiêu tốt hơn.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM