Tự động hóa Phân đoạn

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH XÁC MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐI ĐA

Tạo quy trình làm việc được cá nhân hóa cho từng khách hàng. Dễ dàng lọc danh sách liên hệ dựa theo dữ liệu và hành vi tùy chỉnh cho các quy trình làm việc Tự động hóa tiếp thị có nhắm mục tiêu cao để gửi nội dung họ muốn lúc cần thiết.

Tối đa hóa tương tác và doanh số bán hàng. Với giao tiếp rất cụ thể, người đăng ký sẽ rất khó cưỡng.

Điều chỉnh tiếp thị của bạn cho phù hợp với người đăng ký

Nhắm mục tiêu người đăng ký riêng biệt trong quy trình làm việc thông qua bộ lọc phân khúc động.

Tạo phân khúc động dựa theo các kết hợp vô tận, như:

 • dữ liệu trường tùy chỉnh của người đăng ký

 • vị trí địa lý

 • ngày đăng ký

 • ngày của thông điệp cuối cùng

 • tham gia hội thảo trên web

 • hiện diện trong chu kỳ trả lời tự động

Khai thác sức mạnh của các trường tùy chỉnh

Cơ sở dữ liệu của bạn là mỏ vàng!

Khai thác dữ liệu đó và sử dụng các trường tùy chỉnh trong quy trình làm việc:

 • giao tiếp với các liên hệ của bạn bằng nội dung tùy chỉnh dựa theo sở thích hoặc thói quen mua sắm của họ

 • tạo hồ sơ người đăng ký nâng cao dựa theo nhân khẩu học, lịch sử mua hàng và hành vi trực tuyến

 • thêm và xóa các trường tùy chỉnh dựa theo giai đoạn trong tiến trình riêng của khách hàng

 • gửi các chương trình khuyến mại có mục tiêu dựa theo vị trí hoặc điểm số mong muốn của người đăng ký

 • di chuyển người liên hệ sang chiến dịch mong muốn dựa theo giá trị trường tùy chỉnh

 • áp dụng các quy trình làm việc dựa theo câu trả lời cuộc khảo sát đã lưu dưới dạng trường tùy chỉnh

 • cập nhật động hồ sơ của người đăng ký bằng cách thêm hoặc xóa các trường tùy chỉnh trong quy trình làm việc dành cho họ

và nhiều hơn nữa.

Đọc thêm về Tự động tiếp thị

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM