Điều kiện, Tác vụ và Bộ lọc

Khai thác giá trị của cơ sở dữ liệu tiếp thị

Logic Tự động tiếp thị của GetResponse

Tự động tiếp thị dựa trên logic nếu-thì trực quan.

NẾU điều kiện cụ thể tồn tại
Lọc, xác định hoặc giới hạn
SAU ĐÓ thực hiện tác vụ cụ thể

Tự động tiếp thị của GetResponse tìm kiếm danh sách tiếp thị của bạn để tìm điều kiện bạn chỉ định và thực hiện hành động cụ thể. Giao tiếp với khán giả với độ chính xác cao hơn nữa nhờ một công cụ gọi là bộ lọc.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về tùy chọn xác định điều kiện, tác vụ và bộ lọc của bạn.

Điều kiện

Tự động tiếp thị của GetResponse giúp việc đặt điều kiện trở nên dễ dàng với trỏ và nhấp. Sau đây là các điều kiện bạn có thể sử dụng để xác định mục tiêu của mình:

Tính điểm

Sử dụng cách tính điểm để xác định nhóm người đăng ký mà bạn muốn hướng đến theo giá trị điểm của họ.

Đăng ký

Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm vào những người đã đăng ký một chiến dịch cụ thể hoặc đã sử dụng một phương thức đăng ký cụ thể.

Mở thư

Đặt điều kiện này để tìm người đã mở email — một thư cụ thể hoặc thư bất kỳ.

Đã nhấp vào liên kết thư

Sử dụng điều kiện này để tìm người đã nhấp vào một liên kết cụ thể. Đặt giới hạn thời gian khi khách hàng nhấp vào liên kết theo tùy chọn.

Giá trị thẻ

Đặt điều kiện này để tìm người đăng ký bạn đã gắn thẻ trước đây.

Đã mua

Theo sát khách hàng và sử dụng điều kiện này để gắn kết với họ ngay lập tức sau khi họ hoàn tất giao dịch.

Giỏ hàng chưa thanh toán

Theo dõi xem giỏ hàng trực tuyến có chưa thanh toán không và khuyến khích hoàn tất giao dịch mua.

URL đã truy cập

Tìm hiểu xem người đăng ký có truy cập một URL cụ thể không và duy trì theo dõi sở thích của họ.

Đã gửi thư

Sử dụng điều kiện này để hướng tới người nhận thư cụ thể với hoạt động hoặc bộ lọc đã chọn.

Trường tùy chỉnh đã thay đổi

Kích hoạt một hoạt động khi bạn hoặc các liên lạc của bạn cập nhật một trường tùy chỉnh đã định.

Sự kiện đặc biệt

Cho liên lạc biết bạn đang nghĩ về họ vào mọi ngày đặc biệt của họ. Gửi lời chúc mừng vào dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm đăng ký, ngày mua và nhiều sự kiện khác của người đăng ký. Liên lạc trước, sau hoặc vào đúng ngày.

Đã thêm vào quy trình bán hàng

Cài đặt điều kiện này để theo dõi khi một đầu mối được thêm vào một quy trình bán hàng cụ thể và tự động hóa một số hoạt động chuyển đổi.

Tác vụ

Hiện bạn đã sử dụng điều kiện để tìm người đăng ký cụ thể, đã đến lúc thực
hiện tác vụ
:

Gửi email

Tác vụ này gửi email cụ thể đến người đăng ký bạn đã nhắm mục tiêu.

Tính điểm

Tác vụ này cộng (hoặc trừ) một số điểm cụ thể cho việc tính điểm của người đăng ký được nhắm đến.

Thẻ

Tác vụ này gắn thẻ người đăng ký được nhắm đến với giá trị thẻ xác định.

Di chuyển

Tác vụ này cho phép bạn di chuyển liên lạc từ chiến dịch này sang chiến dịch khác do tương tác với quy trình làm việc của bạn.

Sao chép

Sao chép liên lạc từ bất kỳ chiến dịch đã chọn nào dựa trên các tùy chọn và tác vụ của người đăng ký.

Trường tùy chỉnh

Gán hoặc xóa trường tùy chỉnh vào/khỏi hồ sơ của người đăng ký.

Hãy chờ

Sử dụng hành động này để xác định khoảng thời gian chờ trước khi thực hiện hoạt động. Ví dụ: đối với điều kiện mở, hãy chờ hai ngày trước khi gửi email được chỉ định.

Sao chép sang quy trình làm việc

Sao chép sang quy trình làm việc cho phép bạn thêm liên lạc vào một quy trình làm việc đang hoạt động khác. Điều đó có nghĩa là các liên lạc của bạn có thể hoàn tất nhiều quy trình làm việc cùng một lúc.

Di chuyển sang quy trình làm việc

Sử dụng Di chuyển sang quy trình làm việc để di chuyển các liên lạc từ một quy trình làm việc và thêm các liên lạc này vào một quy trình làm việc khác.

Xóa

Tự động xóa bỏ liên lạc khỏi chiến dịch, quy trình làm việc hoặc toàn bộ tài khoản.

Thêm vào quy trình bán hàng

Tự động thêm các liên lạc đã sẵn sàng để bán hàng vào quy trình bán hàng CRM và chuyển đổi các đầu mối đó thành khách hàng.

Xóa khỏi bước

Xóa các đầu mối CRM khỏi một bước cụ thể nếu các đầu mối đó không nên xuất hiện trong quy trình bán hàng nữa.

Chuyển sang bước

Tự động di chuyển các đầu mối giữa các bước quy trình bán hàng dựa trên hành vi hoặc hoạt động của họ.

Bộ lọc

Bạn muốn nâng cao hoạt động nhắm mục tiêu của mình hơn nữa? Sử dụng các bộ lọc để thu hẹp nhóm người đăng ký mà bạn muốn nói chuyện.

Phạm vi

Sử dụng bộ lọc này để giới hạn phân đoạn cho một phạm vi xác định.
Ví dụ: bạn có thể tìm 50 người đăng ký đầu tiên mở thư.

Số tiền

Đặt bộ lọc này để xác định số người đăng ký nhận hoạt động. Ví dụ: chỉ gửi phiếu quà tặng cho 10 người đăng ký.

Phân khúc động

Sử dụng bộ lọc để nhắm mục tiêu người đăng ký cụ thể trong Quy trình làm việc. Bạn có thể tạo phân khúc động và riêng cho quy trình làm việc dựa trên dữ liệu người đăng ký.

Chiến dịch

Bộ lọc chiến dịch cho phép bạn nhắm mục tiêu người đăng ký cụ thể trong Quy trình làm việc. dựa theo chiến dịch có họ trong đó.

Bước

Tinh chỉnh hoạt động gửi thư bán hàng và tiếp thị bằng cách lọc các đầu mối CRM dựa trên việc có hay không xuất hiện trong một bước quy trình bán hàng cụ thể.

Sử dụng danh sách này để tham chiếu nhanh. Để biết ý tưởng về cách thiết kế và thực hiện Tự động tiếp thị của GetResponse cho doanh nghiệp của bạn, hãy tải về Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện của chúng tôi.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM