Giỏ hàng chưa thanh toán

CHUYỂN ĐỔI NHỮNG NGƯỜI CHƯA THANH TOÁN THÀNH KHÁCH HÀNG VÀ LẤY LẠI DOANH THU CỦA BẠN.

BẠN CÓ BIẾT?

Mỗi ngày có đến 2/3 khách mua hàng trực tuyến không hoàn tất việc mua hàng trực tuyến.

Như vậy có nghĩa là mất quá nhiều khách hàng tiềm năng và không nhận lại được mức doanh thu quá lớn.

Các chiến dịch qua email về giỏ hàng chưa thanh toán có thể đúng là những gì bạn cần để lấy lại doanh thu mất đi.

Khôi phục giỏ hàng

Với Tự động hóa tiếp thị của GetResponse, bạn có thể dễ dàng liên hệ với các khách hàng chưa hoàn tất việc mua hàng trực tuyến. Hướng tới những khách hàng chưa thanh toán giỏ hàng bằng các thông điệp có mục tiêu.

Cài đặt bất cứ khung thời gian nào để xác định thời điểm giỏ hàng chưa được thanh toán.

Chạy chuỗi email bên trong quy trình làm việc Tự động hóa tiếp thị của bạn để theo dõi những người từ bỏ ngay lập tức.

Trừ điểm tính từ các khách hàng
không mua gì trong thời gian dài.

Gán thẻ cho các khách hàng không còn hiện hoạt hoặc chuyển các liên lạc này tới chiến dịch giữ chân khách hàng khác.

Chọn trong nhiều các Điều kiện, Hành động và Bộ lọc khác nhau để tăng tính hiệu
quả của các chiến dịch giữ chân khách hàng.

Cách thức hoạt động

Chúng tôi bắt đầu tính thời gian khi sản phẩm đầu tiên được đưa vào giỏ mua hàng trực tuyến
và nếu sản phẩm vẫn còn trong giỏ sau một khoảng thời gian đã định, giỏ hàng sẽ được chuyển thành chưa thanh toán.

Sử dụng các công cụ tích hợp thương mại điện tử mạnh mẽ của chúng tôi để kết nối gian hàng của bạn với GetResponse và bắt đầu ghi nhận doanh thu của bạn.

Khuyến khích khách hàng quay lại giỏ hàng và hoàn tất việc mua sắm bằng các biểu mẫu tự động hóa tiết kiệm thời gian và các thư nhắc hoàn toàn tùy chỉnh. Hãy hạ màn ấn tượng bằng các đề xuất sản phẩm có thể hấp dẫn khách hàng để họ thêm vào giỏ hàng của mình trong lúc hoàn tất quá trình mua sắm.

Các khách hàng thương mại điện tử nhận được nhiều email nhắc nhở đơn hàng chưa hoàn thiện có nhiều khả năng hoàn tất đơn hàng gấp 2.4 lần so với những người chỉ nhận được một email thông báo. (Nguồn: Experian, 2016)

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM