Nhập liên lạc

Phát triển danh sách người
đăng ký bằng tính năng nhập
có sẵn độc đáo.

Tự động tạo danh sách email lên hàng trằng trong nháy mắt. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể nhập các liên lạc trực tiếp cho vào chiến dịch email của bạn từ khoảng 20 nguồn.

Phát triển danh sách người<br> đăng ký bằng tính năng nhập<br> có sẵn độc đáo.

Tải lên từ máy tính.

Nếu bạn lưu danh sách gửi thư của mình trong tệp trên máy tính hoặc bạn vừa xuất cơ sở dữ liệu người đăng ký từ bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm khác, bạn có thể nhập tất cả liên lạc vào chiến dịch GetResponse.

Tải lên từ máy tính.

Thêm thủ công.

Dễ dàng thêm từng liên hệ email nhanh chóng. Khi bạn gặp một vài địa chỉ email bạn muốn thêm vào danh sách và bạn chưa có trong hồ sơ, hãy thêm nhanh thông qua bảng Thêm liên lạc.

Thêm thủ công.

Nhập từ các dịch vụ khác.

Có nhiều cách quản lý cơ sở dữ liệu người đăng ký, khách hàng và các liên lạc của bạn. Tích hợp với các dịch vụ quản lý liên hệ chính cho phép bạn dễ dàng kết nối cơ sở dữ liệu với các dịch vụ này với chiến dịch GetResponse của bạn. Salesforce, Zendesk, Magento và nhiều nữa.

Nhập từ các dịch vụ tích hợp chính.

Thêm các liên hệ email vào tài khoản của bạn từ các dịch vụ tích hợp phổ biến, như PayPal, Google Checkout, Shopify, hoặc Zoho.

Hiện có sẵn tổng cộng hơn 100 dịch vụ tích hợp.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?