Phân khúc và Tìm kiếm
nâng cao

Phân khúc liên lạc của bạn thành các nhóm giống nhau để phù hợp tối đa và nhắm mục tiêu cho chiến dịch qua email của bạn.

Dùng các công cụ tìm kiếm nâng cao để sắp xếp các liên lạc thành các nhóm con và phân khúc. Sau đó, gửi email cá nhân hóa mà các liên lạc sẽ muốn xem và tăng tỷ lệ chuyển đổi và tương tác.

Hãy trở thành chuyên gia
phân khúc đích thực.

Thậm chí nếu bạn là người mới biết đến phân khúc, GetResponse cho phép bạn tạo các nhóm một cách nhanh chóng và dễ dàng dựa trên vô số các kết hợp điều kiện như:

  • dữ liệu tùy chỉnh của người đăng ký,
  • vị trí địa lý,
  • ngày và nguồn đăng ký,
  • ngày của thư mới nhất,
  • sự tương tác của người đăng ký (mở và nhấp chuột),
  • sự hoàn chỉnh của chuỗi trả lời tự động.
Search Contacts

Tách các nhóm dựa trên một điều kiện hoặc trộn nhiều điều kiện để tiếp cận mỗi nhóm người đăng ký với các ưu đãi được tùy chỉnh thực hiện. Số lượng kịch bản bạn có thể sử dụng là vô hạn.

Xem và tìm kiếm các liên lạc dễ dàng.

Sử dụng một màn hình đơn giản để tách biệt những người đăng ký cụ thể, sau đó xem và sửa chi tiết của họ.

Bảng tìm kiếm nâng cao sẽ giúp bạn tạo các nhóm liên lạc tập trung chặt chẽ và gửi đến địa chỉ của họ ưu đãi dành riêng và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu và hồ sơ của họ.

Duyệt các tiêu chí tìm kiếm có sẵn trong Tìm kiếm liên lạc.

Khi bạn tinh chỉnh tìm kiếm của mình, bạn có thể xem ngay toàn bộ kết quả tại quầy. Khi bạn hài lòng với phân khúc của mình, chọn "Hiển thị liên lạc" để tiếp tục và áp dụng thêm hành động cho các liên lạc trong tìm kiếm bạn đã định nghĩa.

Newsletter

Quản lý các liên lạc của bạn
ở một nơi.

Thông qua bảng tìm kiếm liên lạc, bạn cũng có thể:

  • Sao chép hoặc di chuyển liên lạc từ danh bạ này sang danh bạ khác.
  • Thêm một trường tùy chỉnh vào các liên lạc trong các phân khúc.
  • Xuất kết quả tìm kiếm sang các định dạng tệp phổ biến.
  • Gửi email tới những người nhận tìm thấy đã chọn.

Xem nhanh chi tiết người đăng ký: trình tự ngày của thư trả lời tự động, nguồn gốc đăng ký, trạng thái người đăng ký và loại người đăng ký. Duyệt các liên lạc đã hủy đăng ký, đã bị đưa vào danh sách đen, đã loại bỏ, chưa xác nhận hoặc chưa được gửi đi. Hoặc chỉ chọn những người đăng ký hợp lệ — tất cả với một cú nhấp chuột.

29% các nhà tiếp thị sử dụng cách phân tách cơ bản làm hình thức quản lý danh bạ. Họ sử dụng 2-5 tiêu chí để nhắm mục tiêu, ví dụ, nhân khẩu học, danh mục sở thích (B2C), ngành hoặc vai trò (B2B).

Phân tách danh bạ email đóng vai trò then chốt trong việc gửi những nội dung cá nhân hóa, phù hợp cho người nhận thích hợp. Tuy vậy, có tới 50.4% các nhà tiếp thị qua email không hề phân tách danh bạ email của họ.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?