Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Công cụ phát triển
nhanh danh bạ

Duyệt tất cả tính năng

Công cụ nhập hoàn toàn mới để phát triển nhanh danh bạ email của bạn theo 16 cách mới.

Giờ đây bạn có thể phát triển danh bạ của bạn lên hàng trăm, một cách tự động, chỉ trong vài giây. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể nhập các liên lạc trực tiếp cho các chiến dịch email của bạn từ 16 nguồn.

Tải lên từ ổ đĩa của bạn

Nếu bạn lưu trữ danh ba liên lạc trên ổ đĩa hoặc vừa xuất cơ sở dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào khác, bạn có thể nhập tất cả liên lạc trực tiếp cho chiến dịch GetResponse của mình. Phát triển danh bạ của bạn bằng cách nhập từng danh bạ cho phép gửi email.

Nhập từ Phần mềm email trên máy khách

Trong đời sống kinh doanh, bạn sử dụng phần mềm email trên máy khách để giao tiếp với các khách hàng triển vọng, khách hàng và đối tác. Với GetResponse bạn có thể nhập họ vào tài khoản của bạn với một cú nhấp chuột và thư trả lời tự động với họ bằng các bản tin tuyệt đẹp.

Nhập từ các dịch vụ khác

Thêm những người bạn có kết nối trên LinkedIn cho chiến dịch bản tin của bạn hoặc lưu trữ thông tin chi tiết liên lạc của họ trong các dịch vụ khác như Salesforce và Google Docs. Họ sẽ muốn được cập nhật với những tin tức mới nhất từ doanh nghiệp của bạn.

Bắt đầu chuyển đổi các liên lạc của bạn thành khách hàng ngay hôm nay!