Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Xem trước hộp thư đến

Xác nhận email để làm cho email của bạn trông
hoàn hào trong mọi hộp thư đến — máy tính để bàn, webmail hoặc điện thoại thông minh.

Ngay cả một lỗi HTML nhỏ trong bản tin của bạn cũng có thể làm hỏng chiến dịch của bạn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải kiểm tra email của mình trước khi bấm “Gửi”. Nhưng có thể mất rất nhiều thời gian để kiểm tra thư của bạn bằng cách gửi email thử nghiệm đến các địa chỉ thử nghiệm. Và có thể tốn một khoản nho nhỏ để kiểm tra email với phần mềm trực tuyến, như trình giám sát, trình kiểm tra và trình xác nhận.

Xem trước phần mềm email trên máy khách

Xem trước bản tin của bạn với công cụ miễn phí của chúng tôi để đảm bảo rằng bản tin được kiểm tra đối với mọi khách hàng sử dụng email lớn: Gmail, Hotmail, Yahoo và các email khác. Chúng tôi kiểm soát tất cả các hộp thư đến phổ biến nhất!

Xem trước trên di động

Xem trước hộp thư đến cung cấp chế độ xem trước trên di động đối với email của bạn cho iPhone, iPad và các thiết bị Android để đảm bảo giao diện hoàn hảo cho email của bạn đối với tất cả người đăng ký, những người đọc email của bạn trên các thiết bị di động.

Xem trước tức thì

Là một thành phần tích hợp của trình soạn email, Xem trước hộp thư đến chỉ với một cú nhấp chuột, cho phép bạn kiểm tra email của mình tại tất cả các hộp thư chính ở chế độ tức thì. Bây giờ bạn có thể nhanh chóng cải tiến bản tin của bạn để làm cho chúng trông hoàn hảo khi gửi đi.

Bản tin của bạn trông sẽ
tuyệt đẹp ở tất cả hộp thư đến trên máy khách!

Duyệt tất cả tính năng