Xem các tính năng thương hiệu mới này:

Hiệu ứng đặc biệt

Thêm hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp cho ảnh của bạn.

TRƯỚCSAU

Áp dụng các hình dán

Chọn, thêm và quản lý tất cả các loại biểu tượng. Thêm nhãn giảm giá, phù hiệu theo mùa, biểu tượng buồn cười, dấu chấm than khẩn cấp và nhiều hơn nữa, để đạt được hiệu quả mong muốn.

Thay đổi định hướng

Quay ảnh theo chiều ngang và theo chiều dọc để thể hiện chế độ xem tốt nhất cho ưu đãi của bạn.

TRƯỚCSAU

Điều chỉnh kích thước

Thay đổi chiều rộng và chiều cao mà không thay đổi tỷ lệ. Giao tiếp hiệu quả bằng cách duy trì sự cân bằng giữa kích thước ảnh và số lượng văn bản.

Cắt xén

Cắt tỉa chỗ thừa ra khỏi các cạnh của ảnh. Biến những yếu tố sản phẩm quan trọng nhất trở nên rõ ràng hơn.

Thêm văn bản

Thêm chú thích bất cứ nơi nào, định dạng theo bất cứ cách nào bạn muốn. Đưa vào các mô tả để nhấn mạnh tính năng dịch vụ của bạn.

Chỉ cần vẽ

Thêm đánh dấu và bản vẽ để giải thích rõ ràng hơn và làm cho ưu đãi của bạn cụ thể hơn.

Điều chỉnh

Tinh chỉnh công việc nghệ thuật của bạn.

TRƯỚCSAU