Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Thư viện ảnh miễn phí

Chọn từ 1.000 ảnh iStock miễn phí sẵn có
để hoàn thành giao diện thư chuyên nghiệp, hấp dẫn của bạn.

Sử dụng các hình ảnh dành riêng cho ngành trong thư, trang đích và các biểu mẫu của bạn để gửi thành công thư của bạn.

Sử dụng hình ảnh chất lượng cao cho nhiều ngành như:

Làm đẹp
Sức khỏe
Thể thao
Vận động
Tiếp thị
trực tuyến
Việc tìm hình ảnh hoàn hảo để hoàn thiện thư của bạn giờ đây thật dễ dàng!
Tạo bản tin ngay hôm nay và tìm ngành của bạn.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Duyệt tất cả tính năng
Danh sách các tính năng của GetResponse