Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Trình kiểm tra thư rác

Duyệt tất cả tính năng

Tối ưu hóa khả năng "chống hộp thư rác" cho các thông điệp email của bạn và duy trì các tiêu chuẩn ngành cao nhất bằng cách lọc nội dung của bạn với SpamAssassinTM.

Hãy làm cho email của bạn trở nên rõ ràng đối với các tiêu chí chống thư rác nghiêm ngặt nhất để tránh bị gắn cờ thư rác, nâng cao uy tín của bạn với các ISP và tối ưu hóa khả năng gửi email thành công.

Được bảo vệ tối đa

Được bảo vệ tối đa

SpamAssassinTM đánh giá nội dung thư của bạn để xác định xem có thứ gì khiến thư đó bị ISP phân loại là thư rác không, xếp hạng thư trên thang điểm 0-5.

Nó không chỉ lọc thư chống lại danh sách "từ ngữ thư rác" được cập nhật liên tục, mà còn phân tích định dạng, số lượng và loại liên kết, hình ảnh, mã hóa, trường Từ, tiêu đề, quyền từ chối, v.v. Sau đó, nó cung cấp cho bạn lời khuyên về những khu vực cần điều chỉnh.

SpamAssassinTM được tích hợp với Trình biên tập thư của GetResponse, biến nó thành một phần của lộ trình tạo bản tin của bạn - trực quan và không thể bỏ qua. Điều này đảm bảo rằng thư của bạn sẽ vượt qua các đợt kiểm tra chống thư rác khó khăn nhất.

Hỗ trợ bởi ứng dụng bên ngoài

SpamAssassinTM là một ứng dụng bên ngoài do Hiệp hội phần mềm Apache cung cấp. Điều này đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất thông qua việc kiểm soát liên tục các bài kiểm tra cục bộ và mạng và kinh nghiệm của các chuyên gia về thư rác.

Bắt đầu tiếp thị qua email ngay hôm nay.