Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

 • sử dụng ít nhất 6 ký tự
 • trộn chữ và số
 • trộn chữ viết thường và viết hoa
 • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Danh mục bản tin

Duyệt tất cả tính năng
Kéo dài tuổi thọ của các chiến dịch và tiếp cận đối tượng khách hàng mới với thư viện trực tuyến về các thông tin liên lạc email tốt nhất của bạn!

Kéo dài tuổi thọ của các chiến dịch và tiếp cận đối tượng khách hàng mới với thư viện trực tuyến về các thông tin liên lạc email tốt nhất của bạn!

Với Danh mục bản tin của GetResponse, bạn có thể tạo trung tâm tài nguyên hoàn chỉnh của bạn có sẵn cho tất cả các khách hàng triển vọng, người đăng ký, người hâm mộ và những người theo dõi của bạn mà không hạn chế truy cập.

Tạo tủ bày hàng sản phẩm trong 60 giây!

Tạo tủ bày hàng sản phẩm trong 60 giây!

Thiết kế trang mang thương hiệu riêng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn với mẫu sẵn sàng để sử dụng, tự động cập nhật mỗi khi bạn gửi một email mới đi.

Đơn giản chỉ cần thêm chi tiết nhỏ cá nhân của bạn bằng cách tùy biến trang của bạn:

 • Danh thiếp trực tuyến của bạn trong một thư viện khổng lồ các nguồn
  tài nguyên
 • Khuyến mãi miễn phí các bản tin và thương hiệu của bạn
 • Khả năng tìm kiếm được cải thiện
 • Lưu trữ bởi một trang web đáng tin cậy
 • Cơ hội tuyệt vời để tiếp cận các khách hàng triển vọng mới mà không mất thêm chi phí

Danh mục bản tin của GetResponse

Với Danh mục bản tin của GetResponse, khách hàng mới triển vọng có thể tìm thấy các sản phẩm và dịch vụ của bạn khi họ duyệt Internet.

Thêm tất cả các bản tin của bạn vào danh mục này một cách tự động và
hưởng lợi từ:

 • Danh thiếp trực tuyến của bạn trong một thư viện khổng lồ các nguồn
  tài nguyên
 • Khuyến mãi miễn phí các bản tin và thương hiệu của bạn
 • Khả năng tìm kiếm được cải thiện
 • Lưu trữ bởi một trang web đáng tin cậy
 • Cơ hội tuyệt vời để tiếp cận các khách hàng triển vọng mới mà không mất thêm chi phí

Tiếp cận hàng nghìn khách hàng tiềm năng bằng cách thêm bản tin của bạn vào Danh mục bản tin GetResponse của chúng tôi.

Bắt đầu tiếp thị qua email ngay hôm nay.