RSS sang email

Tự động gửi các bài đăng blog mới cho những người đăng ký email của bạn.

Blog của bạn được email tiếp sức

Tự động chia sẻ các bài đăng trên blog của bạn qua email và trên các phương tiện truyền thông xã hội. Gắn kết khán giả, thu hút nhiều người đọc các bài đăng của bạn hơn, và thúc đẩy các kết quả cho blog của bạn.

Hoàn toàn tự do thiết kế

Chọn từ 30 mẫu RSS sang email được thiết kế trước, sau đó tùy chỉnh theo ý muốn. Độc giả của bạn sẽ thấy các email RSS chính xác như cách bạn muốn.

Fully customizable RSS to email templates will make sure your messages match the look and feel of your blog.
You decide when your RSS to email blog updates should be sent: daily, weekly, monthly, or anytime new content is published.

Phân phối thông minh

Lựa chọn nếu bạn muốn gửi các bài đăng blog ngay lập tức sau khi công bố, hay tổng hợp chúng vào các tập san RSS sang email hằng ngày, hằng tuần hay hằng tháng.

Monitor the performance of your RSS to email messages and optimize your settings based on their results.
Monitor the performance of your RSS to email messages and optimize your settings based on their results.

Phân tích ROI hoàn chỉnh

Có được một bức tranh hoàn chỉnh về số lượt mở, nhấp chuột, mục tiêu và nhiều hơn nữa của các chiến dịch RSS sang Email của bạn. Theo dõi kết quả của bạn và tiếp tục nâng mức.

Mọi người muốn nhận được các bài blog trong hộp thư đến của họ. Tỉ lệ nhấp để mở trung bình cho một RSS sang email là 21.09%.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Conversion Funnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web