Email đáp ứng đầy đủ

Với GetResponse, tất cả email đều xem tốt – trên mọi thiết bị.

Email đáp ứng đầy đủ Email đáp ứng đầy đủ Email đáp ứng đầy đủ Email đáp ứng đầy đủ Email đáp ứng đầy đủ
Email đáp ứng đầy đủ

Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.

  • Trình tạo email của chúng tôi cho phép bạn tạo các email đáp ứng từ đầu không giới hạn.


  • Toàn bộ hơn 500 mẫu email có sẵn đều thích ứng tự động.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế.
Bạn được hoàn toàn tự do thiết kế. /
  • Xem trước email trên thiết bị di động có ngay trong trình tạo email trong thời gian thực.
  • Tất cả email tạo bằng GetResponse đều thân thiện với thiết bị di động và không mất thêm chi phí.

Bạn có thể bỏ qua hơn một nửa khách hàng của mình không?

55

email được mở trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Litmus – "Phân tích email" (Tháng 3, 2016)

2,2tỷ

người và nhiều hơn sẽ sử dụng các thiết bị di động vào cuối năm 2018.

The Radicati Group – "Báo cáo Thông kê Email, 2014‑2018"

75

người dùng Gmail truy cập hòm thư trên các thiết bị di động. Gmail hiện có 900 triệu người dùng.

Google / TechCrunch – "Hội nghị nhà phát triển I/O " (Tháng 5, 2015)

15 - 70

email được mở từ thiết bị di động, tùy theo đối tượng mục tiêu, sản phẩm và loại email.

eMailmonday– "The Ultimate Mobile Email Stats" (2016)

Và chỉ 17% nhà tiếp thị tối ưu hóa email của họ cho di động
GetResponse – "The State of Email Marketing by Industry 2016" (2016)

Đi trước cuộc chơi. Tìm kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

65% khách hàng bắt đầu hành trình mua sắm của mình trên điện thoại thông minh. Tăng tỉ lệ chuyển đổi bằng các dùng các mẫu trả lời email.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web