Chế độ xem toàn cầu

Tìm hiểu về khách hàng của bạn, trên toàn thế giới.

THỐNG KÊ EMAIL
NHANH

Ngay lập tức xem phản ứng đối
với các email khi bạn gửi chúng.

Michael Jr. SmithLos Angeles

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra xem ai mở và mở ở nơi đâu, chia sẻ và thích nội dung của bạn trong thời gian thực.

m.smith@email.com (Los Angeles) đã mở email của bạn vào trên Mac OSXcách đây 2 phút

NGUỒN CẤP THEO THỜI GIAN THỰC

Xem thông tin chi tiết về những người đăng ký
hoạt động nhiều nhất khi họ nhấp chuột.

Ngay lập tức theo dõi phản ứng của người đăng ký đối với email của bạn. Tìm hiểu về mọi người — không thống kê.

Thông tin người dùng theo thời gian thực

Tìm hiểu về người đăng ký của bạn — họ ở đâu, họ đang sử dụng hệ điều hành nào và họ đang làm gì với các email của bạn khi họ nhận được chúng. Theo dõi hoạt động của họ và xem trước các chi tiết hoàn chỉ của họ trên một trang web.

Không chỉ là số lượt nhấp chuột

Tìm hiểu ai đang mở và nhấp chuột email của bạn và ai đang chia sẻ chúng trong các kênh khác. Theo dõi hành vi và sở thích của người dùng trên Facebook, Twitter và Google+. Chế độ xem toàn cầu đưa bạn đến bất cứ đâ người đăng ký của bạn đi.

Chế độ xem khắp thế giới

Theo dõi người đăng ký trên khắp thế giới một cách dễ dàng, ở chế độ xem màn hình! Xem hoạt động của họ trên quy mô toàn cầu hoặc thu nhỏ xuống các thành phố và đường phố để biết chi tiết.

Xem khách hàng toàn cầu đã tham gia với các email GetResponse mỗi giây

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?