Thời gian hoàn hảo

Đừng để bị chôn vùi. Hãy hiển thị trên đầu hộp thư của khách hàng.

Giờ hoạt động đỉnh cao của người đăng ký
...
11 PM
10 PM
9 PM
8 PM
7 PM
6 PM
5 PM
4 PM
3 PM
2 PM
1 PM
12 PM
11 AM
10 AM
9 AM
8 AM
7 AM
...
23
TĂNG TỶ
LỆ MỞ
20
TĂNG TỶ LỆ
NHẤP CHUỘT

Tối ưu hóa thời gian gửi cho mỗi người đăng ký

Chúng tôi thực hiện phân tích theo thời gian thực cho hàng tỷ lượt gửi, mở và nhấp chuột email qua hơn 350.000 tài khoản người dùng. Không phải nói điều này để khoe khoang: gặm nhấm Dữ liệu lớn này và nước sốt bí mật học tập bằng máy biến thành vũ khí bí mật tiếp thị của bạn:

1-3 PM

Giờ đây chúng ta có thể dự đoán được "giờ gửi thư tối ưu trong ngày" đối với mỗi người đăng ký của bạn. Tóm lại, đó là khoảng thời gian khi người đăng ký có khả năng mở và nhấp vào email của bạn nhiều nhất, dựa trên hoạt động lịch sử.

Trên thực tế, chúng tôi làm nhiều hơn là chỉ dự đoán: chúng tôi có thể gửi email của bạn chính xác trong cửa sổ thời gian "điểm ngọt", hạ cánh trên đầu hộp thư của họ và tăng nhanh lượt mở và nhấp chuột của bạn.

23%
20%

Đó là một công cụ thay đổi cuộc chơi.

Thời gian hoàn hảo cho phép bạn có nhiều lượt mở và nhiều lượt nhấp chuột hơn.

Hơn hết, rõ ràng là mọi người có nhiều khả năng gắn kết với email "mới" ở đầu hộp thư của họ nhiều hơn so với một email đã cũ được 17 giờ và đã bị chôn vùi bởi 87 tin nhắn khác.

Trong một phiên bản thử nghiệm riêng, 5.000 người dùng GetResponse đã thử nghiệm Thời gian hoàn hảo vào Tháng 6 và Tháng 7. Kết quả rất đáng kinh ngạc. Tỷ lệ mở đã tăng 23%. Tỷ lệ nhấp chuột đã tăng 20%.

Kết quả này quá LỚN. Đây là sự thay đổi cuộc chơi. Đây là những gì chúng tôi goi là Thời gian hoàn hảo.

Hẹn giờ gửi thư trên máy lái tự động!

Không còn bận tâm về thời điểm phù hợp nhất để gửi bản tin của chúng tôi

Thư được gửi ngay trước mắt của người nhận

Email được mở, đọc và nhấp chuột khi chúng đến hộp thư đến

Quyết định mua nhanh hơn, chuyển đổi nhiều hơn và bán hàng nhiều hơn!

* Sự gia tăng trung bình ở tỷ lệ mở và nhấp chuột duy nhất trung bình đối với các email được gửi đi với tính năng Thời gian hoàn hảo.
Nghiên cứu so sánh của GetResponse, Tháng 7 năm 2015

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web