Nội dung động

Tạo trải nghiệm khách hàng thực sự được cá nhân hóa

Tại GetResponse, chúng tôi hiểu rằng tiếp thị qua email là cung cấp đúng nội dung cho đúng người. Nhưng đừng nghĩ rằng giao tiếp trực tiếp và cá nhân hóa email chỉ là gửi đến đúng địa chỉ của khách hàng với đúng tên của họ. Đó là việc sử dụng những gì bạn biết về khách hàng của mình để chỉ gửi đi những nội dung có liên quan, được cá nhân hóa cao và có giá trị.

Nội dung động là gì?

Giảm giá mùa đông – tiết kiệm đến 20%!
Giảm 20% cho các sản phẩm mùa đông được chọn! Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 1 đến Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1:
Tiết kiệm 20%
AA839V
Giảm 15% cho tất cả sản phẩm mùa đông!
Nhanh lên! Mã giảm giá của bạn sẽ hết hạn vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 lúc 9:00 giờ tối. Đừng bỏ lỡ.
Nhận giảm giá 15%
JK839M

Nội dung động là nội dung HTML thông minh được tùy chỉnh cho những người đăng ký cá nhân. Nội dung này cho phép bạn hiển thị hình ảnh, CTA và từ ngữ khác nhau, tùy thuộc vào sở thích và hành động của khách hàng. Các thư được cá nhân hóa như vậy có nhiều khả năng để kích hoạt hành động hơn, tạo sự gắn kết và tối đa hóa sự chú ý của người dùng.

Cách sử dụng?

Triển khai cùng với nội dung động ở mức độ bạn muốn! Tạo nhiều chiến dịch cho các nhóm khách hàng mục tiêu và theo dõi sự gắn kết phát triển.

  • Sử dụng các ảnh khác nhau để hiển thị sản phẩm có liên quan đến phân khúc của bạn.
  • Trình bày nội dung riêng biệt dựa trên lợi ích của khách hàng.
  • Hướng các khách hàng và khách hàng triển vọng đến các CTA khác nhau.
  • Cung cấp nội dung phù hợp theo vị trí địa lý.
  • Cá nhân hóa hình ảnh và ngôn ngữ để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của người đăng ký.
  • Tạo các mã khuyến mại một lần để tăng chuyển đổi.
  • Sử dụng lịch sử mua và tự động hóa giao tiếp email của bạn dựa trên hành vi của khách hàng.

Nội dung động với ba bước dễ dàng

Thêm sức mạnh của nội dung động cho các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với GetResponse!

Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web