Thư trả lời tự động

CHU KỲ THƯ TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN MÀ MẠNH MẼ

Thư trả lời tự động

Thư trả lời tự động đang hoạt động

Thư trả lời tự động dành cho hướng dẫn trực tuyến

Giúp người đăng ký của bạn thành công trong việc cải thiện các kỹ năng hoặc mục tiêu của họ với các ưu đãi dành riêng và phù hợp. Đặt lịch gửi thư theo thời gian để tự động tạo các chương trình thích hợp sẽ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và lợi ích của người đăng ký.

Thư trả lời tự động dành cho hướng dẫn trực tuyến

Thư trả lời tự động dành cho đại lý du lịch

Hãy xem một trang đại lý du lịch có thể quảng bá các ưu đãi của họ, tăng sự tham gia và đẩy mạnh tỉ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng thư trả lời tự động phù hợp với nội dung người đăng ký của họ tìm kiếm như thế nào.

Thư trả lời tự động dành cho đại lý du lịch

Thư dựa trên thời gian

Tạo chu kỳ email tối ưu hóa được điều chỉnh cho hồ sơ khách hàng của bạn mà không có bất kỳ ràng buộc nào:

  • Thư không giới hạn theo ngày
  • Kiểm soát hẹn giờ gửi thư nâng cao
  • Quản lý chu kỳ đơn giản
  • Lựa chọn ngày trong tuần
  • Quản lý đơn hàng bằng cách kéo và thả
  • Soạn thư nhanh
Thư dựa trên thời gian

43% nhà tiếp thị qua email gửi các thư trả lời tự động đơn giản, khiến đây trở thành kiểu truyền
đạt tiếp thị qua email phổ biến thứ 3.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Conversion Funnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web