Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Tìm kiếm liên lạc mới

Phân khúc và đặt mục tiêu
sắc bén — tất cả ở một nơi!

Phân khúc danh bạ liên lạc của bạn với sự kết hợp chính xác các
điều kiện sau đó xây dựng các chiến dịch tiếp thị qua email được
thiết kế để đem lại sự phù hợp, gắn kết và chuyển đổi.

Giờ đây việc bắt đầu
dễ hơn bao giờ hết!

Sử dụng một màn hình đơn giản để tách biệt những người đăng ký cụ thể sau đó xem và sửa chi tiết của họ.

Tìm kiếm nâng cao sẽ giúp bạn tạo các nhóm liên lạc tập trung chặt chẽ và gửi đến địa chỉ của họ ưu đãi dành riêng và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu và hồ sơ của họ.

Để bắt đầu, chọn các liên lạc từ một hoặc nhiều chiến dịch và chọn phạm vi ngày. Cho biết có bao gồm các địa chỉ hiện đang ở trong chuỗi trả lời tự động hay không.

Tạo phân khúc người đăng ký mục tiêu.

Sử dụng các công cụ điều kiện để thu hẹp tìm kiếm của bạn cho những người đăng ký có các đặc tính nhất định, chẳng hạn như: vị trí địa lý, phương thức đăng ký và ngày và nhân khẩu học.

Hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn dựa trên hành vi hộp thư đến của họ. Ví dụ, xác định các liên lạc không mở một thư cụ thể hoặc những liên lạc đã nhận được một số lượng nhất định thư trả lời tự động căn cứ trên thời gian trong một chuỗi.

Duyệt các tiêu chí tìm kiếm có sẵn trong Tìm kiếm liên lạc

Tạo các tìm kiếm phức tạp bằng cách thêm nhóm điều kiện và xác định mối tương quan giữa chúng.

Khi bạn tinh chỉnh tìm kiếm của mình, bạn có thể xem ngay toàn bộ kết quả tại quầy. Khi bạn hài lòng với phân khúc của mình, chọn "Hiển thị liên lạc" để tiếp tục và áp dụng thêm hành động cho các liên lạc trong tìm kiếm bạn đã định nghĩa.

Quản lý người đăng ký
đầy đù tại một nơi.

Đảm bảo lưu tìm kiếm để chỉnh sửa chúng sau cho phân khúc nâng cao. Với công cụ tìm kiếm liên lạc mới, tất cả các tùy chọn quản lý người đăng ký đều ở trong tầm tay bạn.

Những hành động này, trước đó được truy cập từ các tab khác nhau, có sẵn ngay trong công cụ Tìm kiếm liên lạc mới. Như vậy, giờ đây bạn cũng có thể:

  • Sao chép hoặc di chuyển các liên lạc từ chiến dịch này sang chiến dịch khác.
  • Thêm trường tùy chỉnh cho người đăng ký trong tìm kiếm đã lưu của bạn.
  • Xuất các kết quả tìm kiếm thành các định dạng tệp phổ biến.
  • Gửi email cho người nhận tìm kiếm được chọn.

Hơn nữa, bạn có thể gán hành động cho toàn bộ phân khúc hoặc cho những người đăng ký cá nhân; sao chép, di chuyển, và loại bỏ hoặc thậm chí gửi thư đến một liên lạc cụ thể ngay từ tab Tìm kiếm.

Bảng tìm kiếm mới cũng cho phép bạn xem nhanh tất cả chi tiết của người đăng ký: trình tự ngày của thư trả lời tự động, nguồn gốc người đăng ký, trạng thái người đăng ký và loại người đăng ký). Duyệt các liên lạc đã hủy đăng ký, đã bị đưa vào danh sách đen, đã loại bỏ, chưa xác nhận hoặc chưa được gửi đi. Hoặc chỉ chọn những người đăng ký hợp lệ — tất cả với một cú nhấp chuột.

Tổng kiểm soát danh bạ liên lạc của bạn ở một nơi
để tập trung tối đa và phù hợp với các chiến dịch của bạn.

Duyệt tất cả tính năng