Công cụ thương mại điện tử

Tất cả những gì bạn cần để bán hàng trực tuyến.

Tích hợp cửa hàng của bạn

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với GetResponse và nhanh chóng cập nhật tồn kho sản phẩm trong tài khoản GetResponse của bạn. Sau đó bạn có thể quảng cáo sản phẩm của mình trực tiếp trong trang đích và email và bán được nhiều hàng hơn.

  • Etsy
  • Shopify
  • BigCommerce
  • Magento
  • Stripe
/
/

Dùng plugin thương mại điện tử gốc của chúng tôi để cập nhật tồn kho sản phẩm trong GetResponse, xem khách hàng của bạn thích mua gì và hành động. Gửi các sản phẩm tự động được cá nhân hóa để chuyển đổi và bán được nhiều hơn.

Tạo thư viện sản phẩm

Cửa hàng trong GetResponse là nơi cất giữ sản phẩm bạn muốn bán. Bạn không còn cần một nền tảng thương mại điện tử độc lập để bán hàng trực tuyến nữa. Dễ dàng tạo cửa hàng của bạn và thêm các sản phẩm bạn muốn bán. Bạn có thể bán mọi thứ – sản phẩm vật lý, các khóa học và khóa đào tạo trực tuyến, sách điện tử và nội dung tải về, dịch vụ hoặc hội thảo trực tuyến và dịch vụ tư vấn.

/

Xử lý thanh toán thẳng từ trang của bạn

Tích hợp tài khoản Square, Stripe, PayPal, BlueSnap, hoặc PayU và bán ngay từ trang đích của bạn.
Kết nối trong nháy mắt mà không bao giờ cần rời tài khoản của bạn, và biến những nội dung tiếp thị thành cỗ máy tạo doanh thu thực sự.

  • Stripe
  • BlueSnap
  • PayU
  • PayPal

Bán nhiều hàng hơn với các phễu bán hàng

Phễu bán hàng là câu trả lời cho người bán hàng trực tuyến đang tìm kiếm điều gì đó để đơn giản hóa quy trình bán hàng. Quảng cáo và bán sản phẩm của bạn với các phễu bán hàng được tạo sẵn, dễ dùng.

Từ việc tạo lưu lượng truy cập, chăm sóc các đăng ký mới và chuyển đổi họ thành những khách hàng chi tiền – mọi thứ đã sẵn sàng cho bạn.

/

Automatically recommend products

Convince customers to buy again, by recommending products you know they’ll like. You can do it all automatically, using real-world data sourced from your store.

Now you can easily bring customers back to your store for more. Simply drag and drop the recommendations module into your messages to choose the product categories you want to promote.

Discover how

/

Win back abandoned carts

Lure window-shoppers back with reminders and urgent offers to buy.

Automatically trigger reminder messages to cart abandoners. Then watch your reclaimed revenue roll in.

/

Automate purchase follow-ups

Use marketing automation to send perfectly timed follow-up emails: post-purchase confirmations, abandoned cart reminders, upsell offers, and product suggestions.

The cherry on top? Our automation templates make setup a breeze. Simply choose your custom messages and start optimizing your customers’ journey. Strategically and effortlessly.

/

Send to the right people, at the right time

Use your store data to segment customers and send targeted messages when it matters most. Want to send an offer to people who spent over $100 last month? Easy! Your custom filter automatically adds those customers to the group.

What about one-time shoppers who haven’t been back to buy again? Just set up a custom filter to trigger a reminder any time you like. Custom filters allow you to power up your marketing automation workflows through the dynamic filter element, allowing you to make ecommerce targeting an inherent part your marketing strategy.

Learn more about ecommerce segmentation

workflow

Compel store visitors to join your list

Add popup forms to your online store, to grow your list on the spot. Trigger optimized forms that entice visitors to join your email list for exclusive offers and updates. So they keep coming back for more.

When you integrate your store with GetResponse, new customers are automatically added to your list – so you can easily follow up, start a conversation, and send new offers. Time and time again.

workflow

Watch as your results roll in

Keep an eye on your wins and monitor conversions in an easy-to-digest display. See your most important sales metrics and report on your results in an instant.

Results

Track contacts as they interact with your messages – from signup across their subscription lifetime. Track opens, clicks, social shares, and unsubscribes. All from one intuitive analytics dashboard.

/
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Duyệt tất cả tính năng
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM