GetResponse CRM

BIẾN CÁC GIAO DỊCH TIẾP THỊ TIỀM NĂNG THÀNH ĐƠN HÀNG. TẤT CẢ Ở CÙNG MỘT NƠI.

Thu thập, chăm sóc, bán hàng, lặp lại

GetResponse CRM mang đến cho bạn thông tin sâu hơn về các giao dịch.
Nhờ đó, bạn có thể xem tình trạng giao dịch và hoạt động của giao dịch ở mỗi giai đoạn của luồng bán hàng.

Hoàn tất nhiều giao dịch hơn với luồng tùy chỉnh.

Tạo luồng tùy chỉnh riêng để xem và tổ chức toàn bộ quy trình bán hàng của bạn.

Xác định các cơ hội và giám sát quy trình bán hàng bằng các giao dịch và giai đoạn. Thiết lập để phản ánh tốt nhất mô hình kinh doanh của bạn và kênh chăm sóc.

Theo dõi tất cả khách hàng tiềm năng ở một nơi.

Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng và mọi hành động từ một nơi nên không bỏ sót giao dịch nào. Xác định chủ sở hữu giao dịch hàng tiềm năng, ngày kết thúc và giá trị giao dịch. Dễ dàng sắp xếp và giám sát giao dịch của bạn để xác định nhanh các giao dịch thành công nhanh nhất. Sau đó, kéo và thả chúng vào luồng.

Luôn cập nhật thông tin về giao dịch.

Thêm ghi chú và nhận xét vào giao dịch của bạn để dễ dàng theo dõi các hoạt động hàng ngày và đạt mục tiêu về bán hàng và tiếp thị.

Sẵn sàng: sử dụng lịch CRM để tự động lên kế hoạch tiếp xúc.

Kiểm soát việc bán hàng và tiếp thị.

Bao quát mọi khách hàng tiềm năng trong toàn bộ hành trình khách hàng. Kết nối GetResponse CRM với tiếp thị qua email, tự động hóa và các tính năng nền tảng khác. Tất cả ở cùng một nơi.

Lên kế hoạch quy trình làm việc dựa theo giai đoạn, thẻ, điểm và các tiêu chí khác của mỗi đầu mối. Và gửi bản tin khi giao dịch đạt đến các giai đoạn nhất định.

Chuẩn bị danh sách email sẵn sàng cho bạn qua tất cả các sản phẩm trên cùng một nền tảng! Kết nối các điểm và chạy các chiến dịch đa kênh dựa theo dữ liệu thời gian thực.

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Danh sách các tính năng của GetResponse
Autofunnel
Thương mại điện tử
Tạo lưu lượng truy cập
Hội thảo trên web
CRM