Trước khi bạn nhập danh bạ liên lạc của bạn vào GetResponse, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Đây là giải pháp:

Gần đây chúng tôi đã hợp tác với BriteVerify, một dịch vụ có thể xác minh danh bạ tiếp thị qua email và đánh dấu địa chỉ xấu trước khi bạn tải các địa chỉ đó lên tài khoản GetResponse của bạn.

Là một khách hàng GetResponse bạn nhận được chiết khấu giảm giá 10% giá BriteVerify
tiêu chuẩn cho mỗi xác thực.*

Lưu ý: Xác minh BriteVerify loại bỏ các địa chỉ email có vấn đề nhưng không đảm bảo sự chấp thuận danh bạ của nhóm tuân thủ GetResponse.