THƯ TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

Tạo sự khác biệt với tính năng tự động hóa tiếp thị đơn giản và mạnh mẽ.

Thay đổi bộ mặt tiếp thị qua email của bạn với giao  tiếp 1 đến 1 hướng tới đối tượng và phù hợp  
dựa trên nhu cầu và lợi ích thực sự của người đăng ký.

Thư trả lời tự động trong thực tiễn

AUTORESPONDERS 2.0
Thư trả lời tự động cho giảng dạy trực tuyếnTại sao sự thành công cá nhân của khách hàng lại
quan trọng

Giúp người đăng ký của bạn thành công trong việc cải thiện các kỹ năng hoặc hình ảnh của họ với các ưu đãi dành riêng và phù hợp. Đặt lịch gửi thư theo thời gian và hành động để tự động tạo các chương trình thích hợp sẽ hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và lợi ích của người đăng ký.

AUTORESPONDERS 2.0
Thư trả lời tự động cho các khuyến mại hàng ngày Ưu đãi kịp thời và phù hợp là điều quan trọng nhất

Hãy xem một trang khuyến mại hàng ngày có thể thúc đẩy các ưu đãi của họ, tăng sự tham gia và đẩy mạnh tỉ lệ chuyển đổi sử dụng thư trả lời tự động phù hợp chính xác với nội dung người đăng ký của họ tìm kiếm như thế nào.

Khám phá tiềm năng đầy đủ của thư trả lời tự động.

Time-based messages
Thư dựa trên thời gian

Tạo chu kỳ email hoàn hảo được điều chỉnh cho hồ sơ khách hàng của bạn mà không có bất kỳ ràng buộc nào:

 • Thư không giới hạn theo ngày
 • Kiểm soát hẹn giờ gửi thư nâng cao
 • Quản lý chu kỳ đơn giản
 • Lựa chọn ngày trong tuần
 • Quản lý đơn hàng bằng cách kéo và thả
 • Soạn thư nhanh
Action-based messages
Thư dựa trên hành động

Tự động phản hồi đối với các nhu cầu và hành động
của người đăng ký bằng các thư được kích hoạt bởi:

 • Mở và nhấp chuột
 • Những thay đổi về tùy chọn liên lạc
 • Giao dịch hoàn tất
 • Sinh nhât (và những ngày quan trọng khác)
 • Đăng ký liên lạc!
 • Thư trả lời tự động khác
TÀI NGUYÊN

TẠO KHÁC BIỆT.

tự động tiếp thị đơn giản và mạnh mẽ.
Duyệt tất cả tính năng

Danh sách các tính năng của GetResponse