Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Phân khúc nâng cao

Phân khúc liên lạc của bạn thành các nhóm giống nhau để phù hợp tối đa và nhắm mục tiêu cho chiến dịch bản tin của bạn.

Một Kích thước không phù hợp với tất cả. Công cụ tiên tiến của GetResponse cho phép bạn phân chia các liên lạc của mình vào các nhóm phụ và phân đoạn riêng biệt hoặc chồng chéo. Tất cả những gì giúp bạn tối đa hóa số liệu gắn kết của mình và để những người đăng ký của bạn cảm thấy độc đáo và quan trọng.

Hãy trở thành chuyên gia phân khúc đích thực

Thậm chí nếu bạn là người mới biết đến phân khúc, GetResponse cho phép bạn tạo các nhóm một cách nhanh chóng và dễ dàng dựa trên vô số các kết hợp điều kiện như:

Bạn có thể tách các nhóm dựa trên một điều kiện hoặc trộn nhiều điều kiện để tiếp cận mỗi nhóm người đăng ký với các ưu đãi được tùy chỉnh thực hiện. Số lượng kịch bản bạn có thể sử dụng là vô hạn.

Bắt đầu tiếp thị qua email ngay hôm nay!

Duyệt tất cả tính năng