Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các mẹo bảo mật mật khẩu:

  • sử dụng ít nhất 6 ký tự
  • trộn chữ và số
  • trộn chữ viết thường và viết hoa
  • sử dụng ký tự đặc biệt (ví dụ: @)

Giỏ hàng chưa thanh toán

CHUYỂN ĐỔI NHỮNG NGƯỜI CHƯA THANH TOÁN THÀNH KHÁCH HÀNG VÀ LẤY LẠI DOANH THU CỦA BẠN.

BẠN CÓ BIẾT?

Mỗi ngày có đến 2/3 khách mua hàng trực tuyến không hoàn tất việc mua hàng trực tuyến.

Như vậy có nghĩa là mất quá nhiều khách hàng tiềm năng và không nhận lại được mức doanh thu quá lớn.

Các chiến dịch qua email về giỏ hàng chưa thanh toán có thể đúng là những gì bạn cần để lấy lại doanh thu mất đi.

Khôi phục giỏ hàng

Với Tự động hóa tiếp thị của GetResponse, bạn có thể dễ dàng liên hệ với các khách hàng chưa hoàn tất việc mua hàng trực tuyến. Hướng tới những khách hàng chưa thanh toán giỏ hàng bằng các thông điệp có mục tiêu.

Cài đặt bất cứ khung thời gian nào để xác định thời điểm giỏ hàng chưa được thanh toán.

Chạy chuỗi email bên trong quy trình làm việc Tự động hóa tiếp thị của bạn để theo dõi những người từ bỏ ngay lập tức.

Trừ điểm tính từ các khách hàng
không mua gì trong thời gian dài.

Gán thẻ cho các khách hàng không còn hiện hoạt hoặc chuyển các liên lạc này tới chiến dịch giữ chân khách hàng khác.

Chọn trong nhiều các Điều kiện, Hành động và Bộ lọc khác nhau để tăng tính hiệu
quả của các chiến dịch giữ chân khách hàng.

Cách thức hoạt động

Tự động hóa tiếp thị của GetResponse bắt đầu tính thời gian khi sản phẩm đầu tiên được đưa vào giỏ mua hàng trực tuyến và nếu sản phẩm vẫn còn trong giỏ sau một khoảng thời gian đã định, giỏ hàng sẽ bị đưa vào chưa thanh toán. Sử dụng tích hợp API của chúng tôi hoặc chỉ cần sao chép và dán mã JavaScript của chúng tôi vào website của bạn và bắt đầu chiến dịch giỏ hàng chưa thanh toán đầu tiên ngay hôm nay!

Khi sử dụng tích hợp API giỏ hàng chưa thanh toán, bạn sẽ có thể phân biệt được:

  • ID giỏ hàng

  • ID người đăng ký

  • ID cửa hàng

  • URL giỏ hàng

Việc tính giờ khi có khách hàng chưa hoàn tất việc mua hàng thật đơn giản, bạn có thể sử dụng các tính năng Tự động hóa tiếp thị qua API hoặc cho chạy JavaScript để theo dõi khách hàng ở các URL cụ thể, xác nhận việc mua hàng thành công và lập các mục tiêu cụ thể cần đạt được.

Đọc thêm về Giỏ hàng chưa thanh toán

Các khách hàng thương mại điện tử nhận được nhiều email nhắc nhở đơn hàng chưa hoàn thiện có nhiều khả năng hoàn tất đơn hàng gấp 2.4 lần so với những người chỉ nhận được một email thông báo. (Nguồn: Experian, 2016)

Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
Duyệt tất cả tính năng
Danh sách các tính năng của GetResponse