Được thiết kế để vượt dự báo thị trường.

Giải pháp email hàng đầu cho doanh nghiệp, các nhà tiếp thị chuyên nghiệp và những người gửi email khối lượng lớn.

Bộ tính năng nâng cao của GetResponse dành cho doanh nghiệp cho phép chúng tôi điều chỉnh giải pháp để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ mà nhóm của bạn và doanh nghiệp của bạn cần để tăng ROI tiếp thị qua email.

Khả năng năng suất cao

Cơ sở hạ tầng công nghệ có khả năng mở rộng vô tận để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn có thể gửi các email không giới hạn mỗi ngày mà không bị gián đoạn hoặc thời gian chết. Máy chủ đáng tin cậy, có dự phòng và bảo mật để cung cấp cho các chiến dịch tốc độ hàng đầu.

Khả năng truyền tải được tối ưu

Công ty của bạn được gán các địa chỉ IP duy nhất để cung cấp kiểm soát đầy đủ cho danh tiếng email của bạn. Khả năng truyền tải đối với chiến dịch của bạn không phải là vấn đề vì GetResponse xử lý việc giám sát ISP, DKIM, vòng lặp phản hồi, dán nhãn trắng và tùy biến liên kết.

Quản trị tài khoản

Bạn được giao một Quản trị viên chăm sóc khách hàng riêng, người sẽ phối hợp với bạn một cách chủ động để cải thiện hiệu quả và năng suất, cung cấp hỗ trợ có mục tiêu, đào tạo và các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Dịch vụ tư vấn

Khi bạn lập kế hoạch và thực hiện từng phần của chương trình tiếp thị qua email, các chuyên gia ROI của chúng tôi sẵn sàng để giúp bạn tăng hiệu quả và cung cấp khả năng chuyển đổi tối đa.

Công nghệ được tùy chỉnh

GetResponse có kinh nghiệm mà bạn cần cho những tích hợp tùy chỉnh liền mạch. Đội ngũ CNTT của bạn có thể tích hợp tiếp thị qua email với các ứng dụng bên ngoài như giỏ hàng, nền tảng giao dịch hoặc CRM với API JSON-RPC GetResponse.

Quyền truy cập cấp dưới

Quản trị viên có thể tạo tối đa 100 tài khoản người dùng riêng biệt - mỗi tài khoản có các quyền có thể được định nghĩa trước về quyền truy cập của người dùng, công cụ, chia sẻ, và thống kê - để tạo điều kiện quản lý người dùng theo kỹ năng, chức năng và mức độ trách nhiệm.