Warszawa

Grzybowska 62
00-855 Warszawa
Poland

Gdańsk, Poland (HQ)

GetResponse Sp. z o.o.
Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
Poland

+48 58 668 31 30

Moscow, Russia

Krasnopresnenskaya naberezhnaya 12
entrance 3, floor 6, office 609
123610, Moscow
Russia

+7 495 545 48 36

Halifax, Canada

6080 Young Street, Suite 403
Halifax, Nova Scotia
B3K 5L2
Canada

Wilmington, USA

1011 Centre Road
Suite 322
Wilmington
DE 19805
USA

Kuala Lumpur, Malaysia

GetResponse Malaysia Snd. Bhd
Unit 17-2, Level  17,
Wisma UOA II,
No. 21, Jalan Pinang,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Wilmington, USA

3 Germay Dr Ste,
5 PMB 15672,
Wilmington, DE 19804,
USA

São Paulo, Brazil

Spaces Berrini
Rua Irmã Gabriela 51
Cidade Monções - 04571-130

Văn phòng của chúng tôi

Gdańsk, Poland (HQ)

GetResponse Sp. z o.o.
Arkońska 6/A3
80-387 Gdańsk
Poland

+48 58 668 31 30

Warszawa

Grzybowska 62
00-855 Warszawa
Poland

Halifax, Canada

6080 Young Street, Suite 403
Halifax, Nova Scotia
B3K 5L2
Canada

Moscow, Russia

Krasnopresnenskaya naberezhnaya 12
entrance 3, floor 6, office 609
123610, Moscow
Russia

+7 495 545 48 36

Wilmington, USA

1011 Centre Road
Suite 322
Wilmington
DE 19805
USA

Wilmington, USA

3 Germay Dr Ste,
5 PMB 15672,
Wilmington, DE 19804,
USA

São Paulo, Brazil

Spaces Berrini
Rua Irmã Gabriela 51
Cidade Monções - 04571-130

Kuala Lumpur, Malaysia

GetResponse Malaysia Snd. Bhd
Unit 17-2, Level  17,
Wisma UOA II,
No. 21, Jalan Pinang,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Liên hệ với chúng tôi

Thắc mắc về kinh doanh:

Chúng tôi sẽ rất vui được thảo luận về bất kỳ thắc mắc kinh doanh nào mà bạn có thể có:

sales@getresponse.com

Thắc mắc về truyền thông:

Đối với các thắc mắc về tiếp thị và hợp tác truyền thông, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

marketing@getresponse.com

Chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Contact us