Với GetResponse, tôi có thể làm việc với nhiều khách hàng trong các chiến dịch tiếp thị qua email của họ. Đó là một cách hiệu quả, dễ dàng để tạo email cho khách hàng của chúng tôi.

Katie Townsend Đối tác Quản lý,
Brand Accomplished

Chúng tôi tích hợp vào các ứng dụng yêu thích của bạn